1. Contacten

Mocht u hulp nodig hebben, vul dan het online formulier in of stuur een e-mail naar info@titici.com. Uw bericht zal worden doorgestuurd op basis van het soort verzoek en onze afdeling klantenservice zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

2. Koopovereenkomst

Voor bestellingen die via www.titici.com worden afgehandeld, gaat de consument een overeenkomst aan met: Trerè Innovation s.r.l. Unipersonale, Via Modena 18, 46041 Asola MN Italië.
De weergave van de producten op de website is louter indicatief en houdt geen juridisch bindend aanbod in, aangezien het slechts om een gratis catalogus gaat. De verkoopovereenkomst voor de geselecteerde artikelen in de winkelwagen wordt voltooid door te klikken op de knop "Aankoop voltooien".
De bestelling wordt tegelijkertijd bevestigd en aanvaard, onmiddellijk nadat de bestelling is geplaatst. De orderbevestiging wordt weergegeven en per e-mail verzonden. Met deze orderbevestiging wordt de koopovereenkomst als volledig beschouwd. Wij behouden ons het recht voor om in uitzonderlijke gevallen (bv. niet-beschikbaarheid van artikelen) de overeenkomst te ontbinden. In dat geval zal de klant onmiddellijk gecontacteerd worden en kunnen alternatieve artikelen aangeboden worden.

3. Klantenservice

Hoewel onze controles zeer grondig zijn, is het mogelijk dat een artikel wordt geleverd dat niet aan de normale kwaliteitsnormen voldoet. Als een dergelijk geval zich voordoet, vul dan het online formulier in de rubriek "account/mijn bestellingen" in. Het zou ons helpen als u in het kort de reden van retourzending zou kunnen uitleggen en het defect van het artikel zou kunnen specificeren, bijvoorbeeld door het op het artikel zelf aan te geven met een sticker.

4. Garantie

De wettelijke garantietermijn van 24 maanden geldt in alle EU-landen voor alle nieuwe artikelen. Gelieve het online formulier in te vullen, zelfs als u artikelen onder garantie terugstuurt.

5. Document bij de voorwerpen

Overeenkomstig artikel 1, lid 1, van het ministerieel besluit van 21/12/1992 behoeven voor de verkoop via postorder geen fiscale documenten (ontvangstbewijzen, facturen, enz.) te worden afgegeven. De klant ontvangt bij het artikel een begeleidend document met informatie over de overeenkomst (bestelnummer, persoonlijke gegevens van de klant, lijst van de bestelde artikelen, informatie over e-commerce en betaling, etc.). Gelieve de begeleidende documenten te bewaren, want ze zijn belangrijk als bewijs van aankoop en in geval van een garantieclaim.
Opgelet: eventuele douanekosten of andere verborgen kosten voor verzending naar landen buiten de EEG zijn volledig ten laste van de klant.

6. Bevoegde jurisdictie

Eventuele geschillen of discrepanties zullen worden beslecht overeenkomstig de Italiaanse wetgeving en worden voorgelegd aan de rechtbank van Mantua, Italië.

7. Copyright

De volledige inhoud van de website www.titici.com is volledig eigendom van Trerè Innovation s.r.l. Unipersonale en wordt derhalve beschermd door de auteurswet. Geen enkel deel van deze inhoud mag worden verwerkt, gekopieerd en/of verspreid via elektronische middelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trerè Innovation srl Unipersonale. Alle rechten voorbehouden. Kennisgeving: Diefstal van beschermde inhoud is strafbaar!

8. Talen

De online winkel is momenteel beschikbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele misverstanden ten gevolge van een gebrek aan talenkennis.