1. Kontakty

Ak potrebujete pomoc, vyplňte online formulár alebo pošlite e-mail na info@titici.com. Vaša správa bude nasmerovaná na základe typu žiadosti a čo najskôr vás bude kontaktovať naše oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

2. Kúpna zmluva

Pri objednávkach spracovaných prostredníctvom www.titici.comuzatvára spotrebiteľ zmluvu so spoločnosťou: Trerè Innovation s.r.l. Unipersonale, Via Modena 18, 46041 Asola MN Italy.
Zobrazovanie produktov na webovej stránke je len na usmernenie a neznamená právne záväznú ponuku, pretože ide jednoducho o bezplatný katalóg. Kúpna zmluva pre vybratý tovar v košíku bude dokončená kliknutím na tlačidlo "Dokončiť nákup".
Objednávka je potvrdená a prijatá v rovnakom čase, ihneď po zadaní objednávky. Potvrdenie objednávky sa zobrazí a odošle e-mailom. S týmto potvrdením objednávky sa kúpna zmluva považuje za úplnú. Vyhradzujeme si právo ukončiť zmluvu vo výnimočných prípadoch (napr. ne dostupnosť položiek). V takom prípade bude zákazník okamžite kontaktovaný a môže byť ponúknutý alternatívny tovar.

3. Zákaznícky servis

Aj keď sú naše kontroly veľmi dôkladné, môže sa dodať položka, ktorá nespĺňa bežné normy kvality. Ak takáto udalosť nastane, vyplňte online formulár v sekcii "Účet/moje objednávky". Pomohlo by nám, keby ste mohli stručne vysvetliť dôvod vrátenia a podrobne uviesť vadu položky, napríklad uvedením na samotnej položke nálepkou.

4. Záruka

24-mesačná zákonná záručná požiadavka sa vzťahuje vo všetkých krajinách EÚ na všetky nové položky. Vyplňte, prosím, online formulár, aj keď vraciate tovar, na ktorý sa vzťahuje záruka.

5. Sprievodný doklad k položkám

Podľa článku 1 ods. Zákazník obdrží sprievodný doklad k tovaru obsahujúci informácie týkajúce sa zmluvy (číslo nákupnej objednávky, osobné údaje zákazníka, zoznam objednaných položiek, informácie o elektronickom obchode a platbe atď.). Priložené doklady uchovávajte tak, ako sú dôležité ako doklad o kúpe, tak aj v prípade nároku na záruku.
Upozornenie: všetky príslušné colné poplatky alebo akékoľvek iné skryté náklady na prepravu do krajín mimo EHS v plnej miere znáša zákazník.

6. Príslušná jurisdikcia

Akékoľvek spory alebo nezrovnalosti sa riešia v súlade s talianskymi právnymi predpismi a predkladajú sa súdu v Mantui v Taliansku.

7. Autorské práva

Celý obsah webovej stránky je www.titici.com spoločnosťou Trerè Innovation s.r.l. Unipersonale, a preto je chránený autorským právom. Žiadna časť tohto obsahu sa nesmie spracovať, kopírovať a/alebo distribuovať elektronickými prostriedkami bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Trerè Innovation srl Unipersonale. Všetky práva vyhradené. Upozornenie: Krádež chráneného obsahu sa trestá zákonom!

8. Jazyky

Internetový obchod je momentálne k dispozícii v angličtine, francúzštine, taliančine a nemčine. Nie sme zodpovední za žiadne nedorozumenia z dôvodu nedostatku jazykových zručností.